LEHEN MAILA

 

Lehen mailan gaurregun dauden norabide pedagogikoei erantzuteko informatika gela eta arbel numerikoa daude. Lehen mailako haurrentzat, 2 aterbe haundi daude, pilota plaza eta jostatzeko gune bat.

droite